Interesante vídeo explicativo sobre as caídas nas persoas maiores, causas e formas de actuar ante as mesmas. https://www.medicinatelevision.tv/caidas-en-personas-mayores...