AGASEDE celebra a Asamblea Xeral

29 Xuñ 2022

A reunión tivo lugar o 22 de xuño

Durante a asemblea xeral celebrada no día de hoxe levouse a cabo a lectura do informe da memoria anual, na cal se reflexou o traballo levado a cabo dende AGASEDE no ano anterior. Tamén se destacou o incremento do número de asociados deste período e a incorporación de tres patrocinadores PREMIUM. Os asociados aprobaron por unanimidade as contas de ingresos e gastos do ano 2021, así como os presupostos para o ano 2022.