AGASEDE na mesa de negociación do novo convenio

1 Feb 2024

Dende que se constituiu AGASEDE, un dos principais obxectivos como asociación era poder estar nas negociacións de convenio, para poder trasladar todas as peticións dos nosos asociados e defender os seus dereitos. Polo tanto, conpráceme informalos de que o pasado 12 de Xaneiro a Confederación Intersindical Galega denunciou o V Convenio colectivo do sector de residencias privadas de persoas de idade de Galicia, de maneira que, convocaron ás asociacións patronais, entre as cales xa se encontra AGASEDE, e ás centrais sindicais, para proceder á constitución da mesa de negociación do novo convenio.

Dentro dos temas que está previsto que se aborden na mesa de negociación atópanse:

  • O Salario Mínimo Interprofesional.
  • A Reducción das horas de traballo semanais.
  • Entre outros.

Non obstante, iremos informando de todo o que ocorra según se vaian dando pasos cara a diante.