Ferramenta para axudar a maiores no uso dos caxeiros

8 Nov 2022

Unha aplicación deseñada por ATEGAL

ATEGAL deseña unha ferramenta co fin de facilitar o uso dos caixeiros ás persoas maiores en Galicia. A mesma permite que este grupo poboacional poida acceder á información acerca de cómo sacar diñeiro, ingresalo ou facer unha transferencia.

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/economia/una-aplicacion-guia-a-los-mayores-de-galicia-en-el-uso-de-los-cajeros-automaticos