Incremento das Inspeccións de Traballo no sector Residencias por PRL

16 Nov 2023

Dende AGASEDE, pola información que nos facilitan os asociados, apreciamos un incremento das Inspeccións de Traballo en materia de PRL. O que nos fai pensar que pode haber unha campaña en materia de PRL en centros Residenciais.

E por elo que consideramos que as empresas deberían revisar o seu nivel de cumprimiento coa Prevención de Riscos, coa finalidade de evitar sancións, riscos e responsabilidades que se puideran derivar.

Recomendamos revisar as obrigas (Especial atención os traballadores temporais ou que leven menos tempo na empresa):

  • Estar o corrente de pagos da actividade de Prevención de Riscos e Vixilancia da Saúde.
  • Tod@s @s traballador@s deben contar con recoñemento médico APTO ou ben renuncia a realizar o recoñecemento médico. Dende o mesmo momento en que empecen a traballar.
  • Tod@s @s traballador@s deben contar con formación en materia de PRL adaptado ó seu posto de traballo. Dende o mesmo momento en que empecen a traballar.
  • Tod@s @s traballador@s deben contar co documento de entrega de EPIs e ditos EPIs deben estar adaptados as súas funcións e categorías. Dende o mesmo momento en que empecen a traballar.
  • A empresa debe contar cun Plan de Prevención, unha avaliación de riscos e unha programación preventiva.
  • A programación preventiva debe conter accións e prazos para levalas acabo. É responsabilidade do autónomo ou Empresa levar acabo a programación preventiva. Este é un aspecto que as veces por descoñecemento non se leva o día.

Resulta recomendable para afondar na Evaluación de Riscos, a lo menos dos riscos que teñan máis incidencia na nosa actividade, coma:

  • Realización de Estudos Psicosociais
  • Realización de Estudos Ergonómicos
  • Estudo de calquer outro risco que se considere de impacto.
Esta nota ten carácter xeral e informativo, recomendámoslle que se poña en contacto co seu 
Servizo de Prevención Alleo para revisar o seu nivel de cumprimento en materia de PRL.

Se está a procura de proveedor nesta materia recordamoslle a IBERSYS, que como sabedes 
é patrocinador da asociación.