Incremento das Inspeccións de Traballo no sector Residencial por PRL

16 Nov 2023

Dende AGASEDE, pola información que nos facilitan os asociados, apreciamos un incremento das Inspeccións de Traballo en materia de PRL. O que nos fai pensar que pode haber unha campaña en materia de PRL en centros Residenciais.

E por elo que consideramos que as empresas deberían revisar o seu nivel de cumprimiento coa Prevención de Riscos, coa finalidade de evitar sancións, riscos e responsabilidades que se puideran derivar.

Recomendamos revisar as obrigas (Especial atención os traballadores temporais ou que leven menos tempo na empresa):

 • Estar o corrente de pagos da actividade de Prevención de Riscos e Vixilancia da Saúde.
 • Tod@s @s traballador@s deben contar con recoñemento médico APTO ou ben renuncia a realizar o recoñecemento médico. Dende o mesmo momento en que empecen a traballar.
 • Tod@s @s traballador@s deben contar con formación en materia de PRL adaptado ó seu posto de traballo. Dende o mesmo momento en que empecen a traballar.
 • Tod@s @s traballador@s deben contar co documento de entrega de EPIs e ditos EPIs deben estar adaptados as súas funcións e categorías. Dende o mesmo momento en que empecen a traballar.
 • A empresa debe contar cun Plan de Prevención, unha avaliación de riscos e unha programación preventiva.
 • A programación preventiva debe conter accións e prazos para levalas acabo. É responsabilidade do autónomo ou Empresa levar acabo a programación preventiva. Este é un aspecto que as veces por descoñecemento non se leva o día.

Resulta recomendable para afondar na Evaluación de Riscos, a lo menos dos riscos que teñan máis incidencia na nosa actividade, coma:

 • Realización de Estudos Psicosociais
 • Realización de Estudos Ergonómicos
 • Estudo de calquer outro risco que se considere de impacto.

Especial atención también al tema de Vestuarios:

 • Los centros deberán contar con vestuarios separados por sexos.
 • Los vestuarios deben de estar limpios y recogidos. Evitando almacenar mercancía u otros objetos ajenos al vestuario.
 • El centro deberá contar con taquillas suficientes para todos los trabajadores que tengan uniforme.
 • Cada trabajador/a deberá tener su taquilla y esta que deberá contar con dos compartimentos: uno para ropa de calle +efectos personales y otro para la ropa de trabajo, de tal modo que no entre en contacto una con otra. Esto es así para evitar riesgos biológicos.
 • Los zuecos y calzado deben guardarse siempre dentro de taquilla, junto con el resto de efectos personales. Fuera solo podrán quedar las cazadoras, abrigos o similares, que por su volumen no pueden guardarse dentro de las mismas.
 • Recomendable el uso de tejados en las taquillas para evitar que se depositen objetos y/o suciedad. Así como patas plásticas para evitar su deterioro.

 

Esta nota ten carácter xeral e informativo, recomendámoslle que se poña en contacto co seu 
Servizo de Prevención Alleo para revisar o seu nivel de cumprimento en materia de PRL.

Se está a procura de proveedor nesta materia recordamoslle a IBERSYS, que como sabedes 
é patrocinador da asociación.