Novo Proxecto de Orde

8 Xuñ 2023

En prazo de envío de suxestións o Proxecto de orde pola que se modifica a Orde do 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o recoñecemento da situación de dependencia e o dereito ás prestacións do Sistema de autonomía e atención á dependencia, o procedemento de recoñecemento da dependencia. situación, o procedemento para a elaboración do Programa Individual de Atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.

AGASEDE enviou unha suxerencia solicitado que ademáis da subida do importe das libranzas asociada ao asistente persoal, é precisa a subida das contías de Grao I, II, e III asociadas ao pago de servizos. No mesmo senso, reflexamos a necesidade da revisión anual destas contías.

https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-de-relevancia-xuridica/normativa-en-tramitacion/en-prazo-de-envio-de-suxestions/-/nt/0685/proyecto-orden-por-que-modifica-orden-2-enero-2012-desarrollo-del-decreto-152010