Videoconferencia coa Secretaría Xeral Técnica de Política Social

15 Dec 2020

O encontro, que tivo lugar por videoconferencia, acudiron por parte da Xunta de Galicia  Don María Francisca Gómez Santos – Secretaria Xeral  así como o Subdirector de inspección.

Na reunión puideron falar do proxecto de Orde pola que se regula a presentación e a comunicación das queixas e reclamacións en materia de servizos sociais e analizar o marco normativo actual.

Unha reunión na que a boa sintonía foi a tónica predominante e onde tamén se falou da especial dificultad que atravesan empresas e administración para contratar persoal sanitario e en especial enfermeiras. Neste sendo estanse explorando as vías que poida abrir o Decreto ley 29/2020 como solución para as residencias que deben prestar servizo de enfermería 24h

Ambas partes coincidiron na dificultade do momento e na necesidade de aunar esforzos para ter un servizo a dependencia de calidade.